Lisovacie dutinky

Lisovacie káblové dutinky slúži k ukončovaniu medených laněných káblov. Káblové lisovacie dutinky sú vyrobené s galvanicky pocínovanej medi a môžu byť opatrené polypropylénovou izoláciou. Káblové dutinky sú vyrobené podľa normy DIN 46228.

Lisovacie dutinky neizolované

Lisovacie dutinky neizolované

Neizolované káblové lisovacie dutinky z medi s galvanickým cínovaním.

Lisovacie dutinky izolované

Lisovacie dutinky izolované

Izolované káblové lisovacie dutinky z medi s galvanickým cínovaním.

Lisovacie dutinky izolované dvojité

Lisovacie dutinky izolované dvojité

Izolované káblové lisovacie dutinky dvojité.

Lisovacie dutinky izolované pre skratovacie a zemniace vodiče

Lisovacie dutinky izolované pre skratovacie a zemniace vodiče

Izolované káblové lisovacie dutinky pre skratovacie a zemné vodiče.

Lisovacie dutinky izolované na cievke

Lisovacie dutinky izolované na cievke

Izolované káblové lisovacie dutinky na cievke.

Lisovacie dutinky izolované v páskach

Lisovacie dutinky izolované v páskach

Izolované káblové lisovacie dutinky v pásoch.