Dutinky na káble

Dutinky neizolované

Dutinky neizolované

DIN 46228
0,14 až 300mm²

Dutinky izolované

Dutinky izolované

DIN 46228
samohasiace, bezhalogenní
-55°C až 105°C
0.14 až 150mm²

Dutinky izolované dvojité

Dutinky izolované dvojité

DIN 46228
samohasiace, bezhalogenní
-55°C až 105°C
2x0.25 až 2x16mm²

Dutinky pre skratovacie vodiče

Dutinky pre skratovacie vodiče

DIN 46228
samohasiace, bezhalogenní
-55°C až 105°C
1.5 až 16mm²

Dutinky na cievke

Dutinky na cievke

DIN 46228
pre strojové spracovanie
samohasiace, bezhalogenní
-55°C až 105°C
0.25 až 2.5mm²

Dutinky v páskach

Dutinky v páskach

DIN 46228
samohasiace, bezhalogenní
-55°C až 105°C
0.5 až 2.5mm²