Sťahovacie pásky

Káblové koncovky

Zmršťovacie bužírky

Káblové vývodky, priechodky

Značenie vodičov a káblov

Upevnenie káblov