Káblové koncovky

Lisovacie dutinky

Lisovacie dutinky

Káblové lisovacie dutinky všetkých druhov. Káblové lisovacie dutinky izolované, neizolované, dvojité, pre zemné vodiče a skratovacie vodiče.

Lisovacie spojky

Lisovacie spojky

lisovacie spojky izolované (rôzne druhy izolácií), ukončovacie, zárezové, zkrucovacie a neizolované.

Lisovacie oká

Lisovacie oká

Káblové lisovacie oká izolované, neizolované, odľahčené, príložkové, hliníkové plné, mechanicky a vibračne odolné.

Lisovacie konektory a fastony

Lisovacie konektory a fastony

Najrôznejšie lisovacie fastony, kolíky, objímky, rozvádzače a kryty. Izolované, neizolované, poloizolované, s odbočkami, uhlové apod.

Lisovacie vidlice

Lisovacie vidlice

lisovacie vidlice izolované aj neizolované.

Lisovacie kolíky

Lisovacie kolíky

lisovacie kolíky izolované, ploché, neizolované.

Cupalové podložky, plech

Cupalové podložky, plech

Cupalové podložky a plech.

Cupalové podložky, plech

Cupalové podložky, plech

Cupalové podložky a plech.