Vidlice

Lisovacie vidlice izolované

Lisovacie vidlice izolované

samohasiace, bezhalogenní
-55°C až 125°C
0.5 až 16mm²

Lisovacie vidlice neizolované

Lisovacie vidlice neizolované

DIN 46234
0.5 až 16mm²

Lisovacie niklové

Lisovacie niklové

Maximum 650°C
0.5 až 6mm²

Vidlice so zmršťovacou bužírkou

Vidlice so zmršťovacou bužírkou

S lepidlom odolným vlhkosti.
bezhalogenní
-10°C až 105°C
0.5 až 6mm²