Káblové spojky

Spojky izolované sériové

Spojky izolované sériové

samohasiace, bezhalogenní
-55°C až 125°C
0.5 až 35mm²

Spojky izolované paralelné

Spojky izolované paralelné

samohasiace, bezhalogenní
-55°C až 125°C
0.5 až 6mm²

Spojky zmršťovacie

Spojky zmršťovacie

S lepidlom odolným vlhkosti.
bezhalogenní
-10°C až 105°C
0.5 až 10mm²

Spojky neizolované sériové

Spojky neizolované sériové

0.1 až 500mm²

Spojky neizolované paralelné

Spojky neizolované paralelné

0.1 až 120mm²

Lisovacie spojky hliníkové

Lisovacie spojky hliníkové

do 36 kV
10 až 500mm²

Lisovacie spojky niklové

Lisovacie spojky niklové

do 650°C
1,5 až 16mm²