Detekovatelné stahovací pásky

Detekovatelné stahovací pásky

Detekovatelné stahovací pásky
kód
šírka x dĺžka [mm]
farbanosnosť
[kg]
cena/100 ks
bez DPH
VPM 2,5x100823,17 EUR
VPM 3,4x2001829,39 EUR
VPM 3,5x1401826,17 EUR
VPM 4,5x2002130,46 EUR
VPM 4,8x1902231,54 EUR
VPM 4,8x2902255 EUR
VPM 4,8x3702261 EUR
VPM 7,6x3705463 EUR