Zmršťovacia bužírka tenkostenná s lepidlom

Zmršťovacia bužírka tenkostenná s lepidlom

čierna
kód
priemer [mm]
před/po zmrštení
farbabalenie
[m]
cena/balenie
bez DPH
IAKT 3/1 CE1.221,67 EUR
IAKT 4/1 CE1.221,63 EUR
RCK 4/1 CE1.221,84 EUR
IAKT 4,5/1,5 CE1.221,8 EUR
IAKT 6/2 CE1.222,61 EUR
RCK 6/2 CE1.221,96 EUR
IAKT 9/3 CE1.223,06 EUR
IAKT 12/4 CE1.224,04 EUR
IAKT 12/3 CE100387 EUR
RCK 12/3 CE1.224,41 EUR
IAKT 19/6 CE1.226,25 EUR
IAKT 24/8 CE1.227,72 EUR
IAKT 40/13 CE1.2214,87 EUR
IAKT 8/2 CE1.223,96 EUR
IAKT 12/3 CE1.224,82 EUR
IAKT 12/3 CE50204 EUR
IAKT 16/4 CE1.226,05 EUR
IAKT 24/6 CE1.229,93 EUR
IAKT 32/8 CE1.2214,1 EUR
IAKT 52/13 CE1.2219,98 EUR
transparentná
kód
priemer [mm]
před/po zmrštení
farbabalenie
[m]
cena/balenie
bez DPH
IAKT 3/1 TR1.221,67 EUR
RCK 3/1 TR1.221,63 EUR
IAKT 4,5/1,5 TR1.221,8 EUR
IAKT 6/2 TR1.222,61 EUR
RCK 6/2 TR1.221,8 EUR
IAKT 9/3 TR1.223,06 EUR
IAKT 12/4 TR1.224,04 EUR
IAKT 19/6 TR1.226,25 EUR
IAKT 24/8 TR1.227,72 EUR
IAKT 40/13 TR1.2214,87 EUR
IAKT 4/1 TR1.222,78 EUR
RCK 4/1 TR1.221,84 EUR
IAKT 8/2 TR1.223,96 EUR
RCK 8/2 TR1.221,96 EUR
IAKT 12/3 TR1.224,82 EUR
RCK 12/3 TR1.224,41 EUR
IAKT 16/4 TR1.226,05 EUR
IAKT 24/6 TR1.229,93 EUR
IAKT 32/8 TR1.2214,1 EUR
IAKT 52/13 TR1.2219,98 EUR
červená
kód
priemer [mm]
před/po zmrštení
farbabalenie
[m]
cena/balenie
bez DPH
RCK 3/1 RU1.221,63 EUR
RCK 6/2 RU1.221,8 EUR
RCK 4/1 RU1.221,84 EUR
RCK 8/2 RU1.221,96 EUR
RCK 12/3 RU1.224,41 EUR
modrá
kód
priemer [mm]
před/po zmrštení
farbabalenie
[m]
cena/balenie
bez DPH
RCK 3/1 MO1.221,63 EUR
RCK 6/2 MO1.221,8 EUR
RCK 4/1 MO1.221,84 EUR
RCK 8/2 MO1.221,96 EUR
RCK 12/3 MO1.224,41 EUR
hnedá
kód
priemer [mm]
před/po zmrštení
farbabalenie
[m]
cena/balenie
bez DPH
RCK 6/2 HN1.221,8 EUR
RCK 8/2 HN1.221,96 EUR
zelená
kód
priemer [mm]
před/po zmrštení
farbabalenie
[m]
cena/balenie
bez DPH
RCK 3/1 ZE1.221,63 EUR
RCK 6/2 ZE1.221,8 EUR
RCK 4/1 ZE1.221,84 EUR
RCK 8/2 ZE1.221,96 EUR
RCK 12/3 ZE1.224,41 EUR
žltá
kód
priemer [mm]
před/po zmrštení
farbabalenie
[m]
cena/balenie
bez DPH
RCK 3/1 ZL1.221,63 EUR
RCK 6/2 ZL1.221,8 EUR
RCK 4/1 ZL1.221,84 EUR
RCK 8/2 ZL1.221,96 EUR
RCK 12/3 ZL1.224,41 EUR