Stupne horľavosti

Stupne horľavosti umelých hmôt podľa testu UL-94. Umelohmotná tyč stojí vertikálne a je zapálená zospodu. Podľa času, kedy dôjde k uhaseniu plameňa, rozlišujeme stupňa horľavosti:

Ak plameň pri vertikálnom teste nezhasne do 60s, je vzorka zapálený horizontálne. Ak plameň do určitej doby zhasne, dostane umelá hmota klasifikáciu HB. V opačnom prípade nedostane umelá hmota žiadnu UL klasifikáciu.